Vil din virksomhet tilby rabatterte billettkategorier?

Vil din virksomhet ha egen billettkategori med rabatt på Kulturhuset Kuben? Snart kan vi tilby private og offentlige virksomheter, lag og foreninger og andre med organisasjonsmummer en helt spesiell mulighet som kan føre til økt deltakelse i kulturliv, samtidig som virksomheten oppnår en markedsføring, en markering eller en prioritering av og for innbyggere i ulike målgrupper.

Oppsummert vil dette handle om at vi kan innføre rabatterte billettkategorier som får et navn vi blir enige om, og i hvilket omfang dette skal være tilgjengelig i tidshorisont, antall arrangementer eller type arrangementer. Mellomlegget mellom ordinær pris og rabatt blir fakturert virksomheten som inngår en slik avtale.

Vi har laget noen eksempler til inspirasjon som er fiktive:

Eksempel 1: Fjong Helsestudio ønsker å gi 50 kr. rabatt på Kino til alle nye kunder som tegner medlemskap i løpet av en måned. Når nye kunder melder seg inn, mottar de i tillegg til en bekreftelse på medlemskap en rabattkode de kan bruke på Kulturhuset Kuben. En av de nye kundene går inn på våre sider eller ebillett-appen og trykker seg inn på Spiderman-kinoforestillinga og går inn på billettkjøp. Der ser de de vanlige kategoriene som ordinær, student, barn. Men det har også kommet en billettkategori som heter Fjongrabatt. Kunden velger denne og må oppgi rabattkoden Fjong Helsestudio har formidlet og går fornøyd på kino til redusert pris. La oss si at tilbudet blir benyttet av 20 personer, i snitt to ganger hver påfølgende måned. Da har total rabatt samlet seg opp til kr. 1000,-. Kulturhuset Kuben samler opp en rapport og et fakturagrunnlag gjennom sitt system og sender Fjong Helsestudio en faktura på dette. Fordi Fjong Helsestudio er mva-registrert, blir det et mva-påslag. 

Eksempel 2: Karran pensjonistforening har fått tilskudd av en statlig ordning for økt kulturdeltakelse for seniorer gjennom hele 2022. De planlegger en rekke egne arrangement, men ønsker også at flere seniorer skal oppleve konserter, teater og kino på Kulturhuset Kuben, også seniorer som ikke er medlemmer i foreninga. Vi blir enige om å opprette en billettkategori som heter Karran-kortet for samtlige arrangement på Kuben med 20 % rabatt på ordinær pris. Bygdas seniorer valfarter til kulturhuset. Totalt deltar i gjennomsnitt 40 seniorer på hele 20 arrangement.  Altså 800 billetter går ut i med denne rabatten gjennom helse året. Hvis billettprisen i gjennomsnitt var kr. 250,- utgjør 10 % 25 kr. per billett. Vi ganger dette med 800 billetter og får en total på 20.000,-. Kulturhuset Kuben samler opp f.eks hvert halvår og fakturerer Karran pensjonistforening beløpet som fører dette opp som kostnad på prosjektet de har fått tilskudd til. 

Eksempel 3: Kommunen oppretter et "kulturkort" for barn- og unge som gir flere fordeler. I samarbeidet er rabatt på kulturskoleavgift, rabatt på bassenget og kun en symbolsk pris for alle våre arrangement på Kulturhuset Kuben på maks kr. 50. Det blir oppført en billettkategori på våre arrangement som heter "Ungdomskortet". Ca 30 ungdommer i gjennomsnitt benytter dette tilbudet på Kuben på 5 arrangementer, hvor gjennomsnittsprisen for barn/student var 150 kr. Vi på Kuben samler opp en rapport som viser totalen på mellomlegget som da blir 100 kr. for 30 ungdommer på 5 arrangementer. Totalprisen blir 15.000,-.

Eksempel 4: Ekker Sparebank har 25 årsjubileum i 2025 og ønsker å tilby innbyggerne en gave og gjenytelse for all veksten. De har følgende vri. De vil gi de 25 første som kjøper en billett på hvert arrangement og kinovisninger på Kuben hele jubileumsåret 25 % rabatt. Vi oppretter en billettkategori som heter Ekker Sparebanks jubileumsbillett. Vi setter en begrensning på maks 25 billetter ut for denne kategorien per arrangement. Når disse er solgt ut, er kategorien utsolgt. Dette året har Kulturhuset Kuben 115 billletterte arrangement, hvorav 15 publikumsarrangement i storsalen og 100 kinovisninger. For samtlige arrangement blir rabatten benyttet for de første 25 som kjøper. I gjennomsnitt utgjør rabatten 35 kroner. Totalt blir dette 25 stk ganger 115 arr. ganger 35 = 100.000,-

Eksempel 5: NAV har et prosjekt for aktivitetsplikt for arbeidssøkende, kvalifisering for uføre og gode opplevelser for sykemeldte under oppfølgingsplan. De bestemmer seg for at kulturell deltakelse skal inngå i oppfølgingsplanene. Det blir opprettet en billettkategori hos oss som heter "PT-billetten" (prosjekt tilbake). Det er variabelt hvor mange som vil benytte seg av tilbudet og variabelt hvor mange som er i målgruppen. Prosjektet går også over flere år. Men det er viktig å holde seg innenfor et totalbudsjett på 50.000,- gjennom hele perioden. Da oppretter vi en prosedyre hvor vi overvåker hvor mye rabattordningen er benyttet og gir tilbakemelding fortløpende om hvor mye som er benyttet. Vi kan til og med delfakturere etter avtale på f.eks hver 10.000 som er benyttet. 

Eksempel 6: Formofoss Vømmølslag skal ha en vømmølkonsert på Kuben og de har invitert en mann fra Verdal som skal bidra på scenen som trekkplaster. De ønsker at alle som kommer i vømmølbukse skal få 50 % avslag på billetten. Det opprettes en kategori som heter "50 % vømmøl" for sitt eget arrangement med undertekst: for dere som lover å stille i vømmølbukse. 

Ulike tekniske varianter med løsningen:

  • vi kan samle opp rapporter for enkeltvise arrangement eller perioder på dager, uker, sesonger, år som fakturagrunnlag for benyttet rabatt
  • vi kan opprette navn på en billettkategori i løsningen som vi blir enige om som markedsfører virksomheten eller som er forklarende for hvem som kan benytte denne. Det er mulighet for undertekst på billettkategorien som f.eks. "for alle seniorer over 67 år". 
  • vi kan ha denne løsningen for et enkelt arrangement, kun Kino, kun konserter, for alle arrangement i en periode eller for alle arrangement hele året osv.
  • vi kan gjøre billettkategorien åpen for alle eller kun for de som får oppgitt en rabatt- eller kundekode av dere. (den må være felles for alle. Vi kan ikke gjøre den unik for hver kjøper).
  • Vi kan avgrense hvor mange rabattbilletter som skal selges for hvert arrangement for å holde et budsjett dere ønsker. 
  • Vi kan definere hvor mange én kjøper kan kjøpe i gangen. 
  • Billettkategorien blir også synlig på billetten, og kan også synliggjøres i omtalen av arrangementer at muligheten eksisterer. 

Dersom dette er interessant, tar dere kontakt med kulturhussjef trond.saterhaug(at)grong.kommune.no for drøfting og eventuell avtale. 

Publisert
19. januar 2022
Skrevet av
Trond Martin Sæterhaug