Info vedr. koronasmitte

Her legger vi ut oppdatert informasjon om arrangement på Kulturhuset Kuben i Grong og hvilke beredskapstiltak som settes inn. Her legger vi også ut oppdatert status for hvert enkelt arrangement. Status og tiltak for hvert enkelt arrangement oppdateres fortløpende etterhvert om anbefalinger og pålegg fra Folkehelseinstituttet (FHI) og kommunelege Grong endres. Ved avlysninger og utsettelser legges også oppdatert informasjon ut her om hvordan vi håndterer forhåndskjøpte billetter. Kuben forholder seg til arrangørenes egne valg eller faglige pålegg fra kommunelegen basert på anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (FHI), men har utviklet egen beredskap for arrangement som gjennomføres i samråd med kommunelege.

Hvilken beredskap har vi - og ber vi av deg som deltaker - for møter og arrangement som blir gjennomført framover? (OPPDATERT 12. mars kl. 1500)

Det meste er nå avlyst for en periode framover. Følg med under for oppdatering om arrangement som er avlyst og/ eller som per tid enda er berammet. 

 

Hva skjer med billettene du har forhåndskjøpt dersom et arrangementet avlyses (OPPDATERT 11. mars kl. 1130)

Vi ber publikum avvente informasjon fra oss til arrangementet faktisk er avlyst. Vi sender da ut informasjon om hvordan vi håndterer forhåndskjøpte billetter Eventuell avlysning av arrangement skjer etter pålegg om avlysning fra helsemyndigheter eller at arrangøren/ artisten selv velger å avlyse.

  • Kjøpt på nett? Ved pålegg om avlysning eller at arrangør selv har avlyst, vil billettkjøp minus billettavgift blir refundert konto påfølgende uke (3-7 virkedager etter avlysning). Vi sender også ut epost til alle som har kjøpt via nettsystemet med informasjon om dette.
  • Alle som har kjøpt billetter over disk med visa eller kontanter på Kuben kan etter informasjon om avlysning oppsøke bibliotekskranken i åpningstid 9-16 på hverdager (9-20 onsdager) for å få annulert billett og refundert beløpet kontant.
  • Billettkjøpere som har kjøpt flere billetter over faktura oppgir kontonummer til trond.saterhaug@grong.kommune med krav om å få billettkjøpet refundert/ utbetalt på konto.

Vi annulerer per tid ikke billetter for arrangementer som enda er berammet, men henviser til vurderinger fra helsemyndigheter/ kommunelege om hvilke arrangement som ikke skal gjennomføres. Noen arrangement vil også kunne bli utsatt til ny dato heller enn avlyst. Dine billettkjøp transporteres da til ny arrangementsdato. Ny informasjon blir da lagt ut om hvordan du skal forholde deg til dette om det da ikke skulle passe.

HVORDAN PÅVIRKES PLANLAGTE AKTIVITETER:

 

 

Kinovisninger i mars (OPPDATERT 12. mars kl. 1500)

Kinovisninger AVLYSES inntil videre. 

 

Grong Kulturskole

Kulturskolen STENGES inntil videre.

 

 

12. mars - Vårkonsert Grong Barne- og Ungdomsskole. (OPPDATERT 11. mars kl. 1130)

Arrangementet er AVLYST av arrangør Grong Barne- og ungdomsskole. Det gjennomføres i stedet en egen huskonsert kun for elever og ansatte. Arrangementet hadde ikke forhåndssalg av billetter.

 

12. mars - FDV årsmøte - statens kartverk (OPPDATERT 11. mars kl. 1445)

Arrangementet er AVLYST av arrangør Statens kartverk. 

 

18. mars - NY DATO 10. sept. Lenge leve! Kveli Rånes Bremseths nye show. (OPPDATERT 12. mars kl. 1250)

Arrangementet er UTSATT etter enighet mellom artister og Kulturhuset Kuben. NY DATO 10. september kl. 19. Kjøpte billetter GJELDER på samme plass du har kjøpt i salen. Vi håper alle blir med videre og henstiller om dette i lys av situasjonen :) Vi vil sende ut billetter på nytt til dere som har kjøpt over nett når det nærmer seg!

Dersom det helt sikkert ikke skulle passe, kan dere som har kjøpt på nett sende refusjonskrav til post@ebillett.no og oppgi navn på arrangement og spillested, antall billetter, de fire siste siffer i kortnummer og mailadresse du brukte til kjøpet. Dere som har kjøpt over disk kan oppsøke skranken i Grong Folkebibliotek hverdager 9-16 (onsdager 9-20) om annulering er nødvendig. Håper vi flires på Kuben 10. september :)

 

20.-22. mars - Syhelg på Kuben (OPPDATERT 12. mars kl. 1250)

Arrangementet er AVLYST på ubestemt tid. Nytt arrangement settes trolig opp høsten 2020. Dere som har kjøpt billetter over nett vil automatisk få refundert pengene på konto i løpet av 3-10 virkedager. Dere som har kjøpt billett over disk i biblioteket må oppsøke biblioteket for refusjon av billettkjøp. 

 

23. mars - Temamøte om høyreekstremisme v/ Indre Namdal AUF.

Arrangementet er AVLYST av arrangører. 

 

23.-24. mars - Namdalsting på Kuben (OPPDATERT 11. mars kl. 1130)

Arrangementet er AVLYST av arrangørene etter råd fra helsemyndigheter da man ikke ønsker en sentral samling og smitterisiko for regionens toppadminsitrasjon og politikere

 

27. mars - TORA (OPPDATERT 13. mars kl. 1415)

Arrangementet er FORELØPIG UTSATT, Vi beklager å medelle at også denne konserten blir rammet av nedstenging av kulturhus og arrangementer. Vi arbeider sammen med management for å forsøke å sette opp en eventuell ny dato på et senere tidspunkt! I mellomtida ber vi dere som har kjøpt billetter om å avvente beskjed om arrangementet blir avlyst eller får ny dato. Om vi setter opp ny dato vil vi transportere billettkjøp til ny konsertdato på samme plasser som er reservert. Vi beklager det inntrufne men vet dere har forståelse for situasjonen som har oppstått. Vi heier veldig på TORA ?? og håper virkelig at vi kan få til noe i ikke alt for fjern framtid!

 

31. mars - arrangement i regi av Grong Sparebank (OPPDATERT 11. mars kl. 1500)

Arrangementet er AVLYST av arrangør. 

 

2. april - Fylkesmannen - konferanse for melkeprodusenter (OPPDATERT 12. mars kl. 0915)

Arrangementet er AVLYST av arrangør. 

 

Øvinger og aktiviteter, mindre møtevirksomhet på Kuben i mars (OPPDATERT 12. mars kl. 1500)

Det meste utgår nå en tid framover, men følg med på informasjon fra ansvarlige for mindre aktiviteter. Vi har en del mindre brukergrupper som samler relativt få brukere (færre enn 30) med aktivitet som øvinger Grong Musikkforening, Grong Kulturskole, Yoga, åpent bibliotek, fotballgrupper og annen idrettsaktivitet og en rekke små og mellomstore møter med færre enn 30 deltakere. Om noen av disse aktiviteten avlyses eller begrenses går det informasjon ut fra arrangørene av hver enkelt aktivitet. 

 

 

Vi ber om forståelse for den situasjonen vi står oppe i og bedyrer at vi skal følge helsemyndigheters pålegg og anbefalinger. I denne fasen ønsker vi at publikum avventer beslutninger og tiltak som det orienteres om her og informasjon vi sender ut. La oss ha det travelt på dine vegne - og så kan dere ta dere litt tid til vi har full kontroll :)

Videre arrangement i april oppdateres senere. 

Som følge av de nye nasjonale retningslinjene for å hindre smitte av koronaviruset blir Kulturhuset Kuben stengt inntil videre og ingen forestillinger blir gjennomført.
_
_
_