1

Kuben LAN

Kuben LAN er dataparty i konsertsalen på kulturhuset med inntrekt amfi og oppsett av bord, kabler og alt vi trenger for en helg med spill og moro. Premier og konkurranser. Nedre aldersgrense 8. klasse.

Få mer info på facebooksida til arrangementet. https://www.facebook.com/kubenlan/

_
_
_