1

Livet - minutt for minutt

Vi møter forfatteren Astri Hansen Juvik med boken "Livet - Minutt for minutt". Det hele akkompagneres med vakre toner for publikum av Randi og Jorid Vorum på cello og fiolin med cafébordoppsett i konsertsalen Symfoni Namsen. Etter pause og bevertning får vi korte refleksjoner fra utvalgte innbyggere i Grong før fri diskusjon over bordene. Her innleder tre mennesker i Grongsamfunnet; Karin Østborg Heia, Oddny Lysberg, Karin Norstad (før Søraunet).

Når Astri Hansen Juvik skriver, setter hun ord på det genuint menneskelige som vi alle kan kjenne oss igjen i. Forfatteren og gestaltterapeuten Astri er opptatt av at lytterne og leserne skal få tilgang til sin egen indre stemme som kan forsvinne i hverdager preget av rutiner og fokus på “bør-må-skal” istedenfor “vil”.
Ved hjelp av ordene og tekstene skrelles det uvesentlige bort og lytterne lokkes til kjernen hvor følelsene og det innerste bor. Blir stunden den rette kan bevissthet om egne behov komme til overflaten - og innsikt om muligheter dukker opp. Tekstene handler om å lete etter lys der det er lys.
Astri har bodd på Steinkjer siden 1995. Hun kommer opprinnelig fra Lofoten. Med en far som bibliotekar ble biblioteket i Svolvær en trygg og fin plass å være. Den voksne Astri lar seg fortsatt lokke av den særegne stemningen som kan oppstå på bibliotek. Lytterne kan nyte utvalgte tekster fra boken “Livet. Minutt for minutt”, samt tekst fra hennes neste bokprosjekt “Helt levende” som handler om hvordan hun kom seg gjennom tøff, men vellykket, brystkreftbehandling. I tillegg gjør blant annet den evig samfunnsaktuelle teksten “Ta vare på” inntrykk som handler om å ta vare på hverandre - og på jorda vår. 
Når Randi og Jorid Vorum står på gulvet med cello og og fiolin, skapes ettertenksomme toner som fyller vår akkustiske konsertsal Symfoni Namsen med et lydbilde som skal stå til temaet. Dette er multitalenter fra en svært musikalsk familie og disse opptrer på mange arenaer i fylket både sammen, hver for seg og i større besetninger. 
Når Karin Østborg Heia, Oddny Lysberg, Karin Nordstad får mikrofonen etter pausen, så vil fire personer fra vårt eget samfunn få reflektere eller fortelle om noe, om livet, fra sine egne liv eller liv de kjenner godt. Deretter får vi la praten gå ved bordene til arrangementet løses opp.
Velkommen til en svært interessant kveld på Kuben om selveste livet!
_
_
_