1

NTE informerer | utbygging Nedre Fiskumfoss

Se NTEs milliardutbygging ved Nedre Fiskumfoss gjennom VR-briller – NTE er til stede med informasjon i Kuben under kulturhelga ved Namsen. Man kan få vite mer og oppleve dette ved å stikke innom fredag mellom 17-20 eller lørdag 10-18.

_
_
_