1

Reklamekonsert Musikk- og kulturskolen

Elever i samspill med lærerne viser fram det vi holder på med i kulturskolen. Åpen kafe på Kuben fra kl 16. Velkommen!

Det gjennomføres også to skole-/ barnehagekonserter på dagtid, kl 10.00 og 11.40

_
_
_