3. august 2024

Moa Lignell

31. august 2024

Ida Jenshus

4. oktober 2024

Alexander Dolgov Band

29. oktober 2024

Katie Mahan - Recital Mozart, Bernstein, Gershwin

6. november 2024

Halvdan Sivertsen – På tur opp og turné