Moa Lignell - Grongdagan

Om arrangementet

Vi presenterer en av Sveriges mest aktuelle artister. Konserten blir en helt spesiell opplevelse under Grongdagan.

Det är tveklöst så att Moa Lignell tillhör den skara av artister som alltid sätter hantverket låtskriveri i första rummet. Alltsedan genombrottet som tonåring har hennes fallenhet för att sätta ord på sitt eget liv, såväl som det runtomkring, uppvisats på flertalet album under eget namn. Därtill har hennes texter fått liv genom andra artister, inte minst via Melissa Horn och Sonja Aldén, vilka båda har sjungit in hennes sånger.

Under eget namn dominerade länge det engelska språket, förstås genom framgången ”When I Held Ya”, men också hyllade album som ”Different Path”, ”Ladies Man” och ”Oh Daughters”. Det sistnämnda från år 2020 kom att bli hennes sista innan ett, för Moa Lignell, stort steg togs – släppa musik på svenska.

Förvisso återfinns exempel på hennes svenska låtskrivande tidigare under karriären, men då som textförfattare åt andra. Med EP:n ”Det lilla vemodet” tog hon år 2022 klivet över till att själv fronta de texter hon skrivit på det svenska språket. Ett beslut som förstås var laddat med en viss nervositet, då avståndet mellan person och text kan upplevas som något för kort på modersmålet. Men redan från första ton märks att valet föll i god jord, på vilket hon dessutom får förstärkning av en annan namnkunnig artist – Ane Brun.

2024 fortsätter Moa Lignell på den väg som hon började färdas på för knappt två år sedan, och det väntar ny musik. Först ut är singeln ”Dit jag går” (12 jan), en berättelse om kärlek, uppbrott och att se tillbaka med en klarare blick.

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/AUU-842at2A?si=VvubgV15y9ezp4l7" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>